DesignAndIT Site Logo

Poznaj nas lepiej

Jesteśmy ekspertami od UXD. Znamy się na IoT oraz AI. Dzięki temu tworzymy produkty i usługi, które spełniają i przekraczają oczekiwania użytkowników. Natomiast Tobie zapewniamy przewagę nad konkurencją, konwersję i silną markę.

Porozmawiajmy

Prezeska zarządu

</ Dominika Czechowska >

Specjalistka z dziedziny wzornictwa przemysłowego i audytu wzorniczego, doradczyni biznesowa Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Autorka projektów doradczo-edukacyjnych oraz wykładowczyni z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym.

Product Manager

</ Marcin Płocki>

PM to kluczowa postać w cyfrowym ekosystemie każdej firmy. Nadzoruje rozwój produktu od pomysłu aż do wdrożenia. Określa strategię, cele i wymagania. Współpracuje z zespołami projektowymi oraz deweloperskimi i marketingowymi, aby zapewnić sukces produktu na rynku.

Analityk procesów

</Artur Ziółkowski >

Analizuje procesy biznesowe i modele Klienta oraz dobiera optymalne rozwiązania informatyczne. Wykorzystuje metody zarządzania projektami do określenia zakresu i identyfikacji funkcjonalności. Wskazuje kluczowe trendy i ocenia ryzyko dla projektu. Tłumaczy wizję biznesową na działania implementacyjne. Nadzoruje procesy transformacji cyfrowej Klientów.

Ekspertka ds. marketingu i strategii

</Honorata Wąsowicz>

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania, planowania i wdrażania skutecznych strategii marketingowych oraz budowania wizerunku marki. Zna rynek, trendy konsumenckie i narzędzia marketingowe. Wykorzystuje to wszystko, aby tworzone przez nas produkty były skuteczne rynkowo.

Back-end dev

</Sebastian Śliwiński>

Jest odpowiedzialny za logikę biznesową, integracje z bazami danych oraz zewnętrznymi usługami. Utrzymuje bezpieczeństwo i wydajności aplikacji. Pracuje z różnymi technologiami i językami programowania, aby tworzyć systemy dla stron i aplikacji.

Specjalista IoT, back-end dev

</Jan Szewczyk>

Wykorzystuje technologie backendowe do tworzenia skalowalnych i efektywnych rozwiązań dla IoT (ang. Internet of Things). Zapewnia bezpieczne i efektywne przetwarzanie, zbieranie oraz wymianę danych między urządzeniami. Tworzy połączone inteligentne systemy.

Ekspert automatyzacji

</Robert Tkaczyk>

Projektuje i wdraża zautomatyzowane procesy, aby poprawić wydajność i usprawnić przepływ pracy. Wykorzystuje różne technologie, pisze skrypty, aby zwiększyć efektywność i redukować błędy dla czasochłonnych i powtarzalnych zadań.

Front-end Architekt

</ Bartłomiej Bal>

Jest odpowiedzialny za tworzenie i optymalizację interfejsów użytkownika w aplikacjach i stronach internetowych. Wykorzystuje najnowsze dostępne technologie, aby zapewnić wydajność i atrakcyjność interfejsów. Dzięki jego pracy użytkownicy mają finalnie poczucie, że strona jest "łatwa" w obsłudze.

UI/UX Designer

</Mateusz Dudziński>

Projektuje interfejsy dla użytkownika. Zapewnia atrakcyjność i funkcjonalność dla stron i aplikacji. Tworzy i optymalizuje doświadczenia na podstawie opinii użytkowników i danych analitycznych.

UX Designer,
UX Writer

</Sebastian Przybyszewski>

Analizuje potrzeby i oczekiwania, przeprowadza testy użyteczności. Buduje doświadczenia użytkowników za pomocą słów - tworzy i układa treści, które sprawnie prowadzą użytkownika przez zawartość strony internetowej. Współpracuje z zespołem projektowym, aby dostarczyć produkty, które są nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim użyteczne i intuicyjne.

Dev, Graphic Designer

</Stanisław Ciechanowski>

Łączy umiejętności artystyczne i techniczne. Projektuje atrakcyjne i funkcjonalne grafiki oraz layouty, które następnie implementuje za pomocą technologii webowych. Dostosowuje i optymalizuje projekty dla różnych platform oraz urządzeń, a przy tym dba o ich responsywność, użyteczność, a także dostępność.

AI Prompt Inżynier

</Michał Nowakowski>

Zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i udoskonalaniem zapytań skierowanych do systemów sztucznej inteligencji. Jego głównym celem jest tworzenie i udoskonalanie promptów (danych wejściowych), które zostaną użyte przez modele sztucznej inteligencji do generowania określonych danych wyjściowych.