DesignAndIT Site Logo

Inwestuj w przyszłość swojego biznesu z naszym wsparciem IT

Dofinansowania są skierowane do przedsiębiorstw z obszaru warmińsko-mazurskiego, które chcą zmodernizować swoje procesy biznesowe poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak automatyzacja i robotyzacja.

Kto może skorzystać?

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Cel dofinansowania

  • Poprawa jakości i dostępności świadczonych e-usług, szczególnie dla grup defaworyzowanych, takich jak osoby niepełnosprawne, starsze lub mieszkające na obszarach wiejskich.

Jakie są warunki?

  • Maksymalna dotacja: około 600 tys. zł
  • Dofinansowanie pokrywa do 85% kosztów kwalifikowalnych
  • Mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • Firmy z siedzibą w województwie Warmińsko-Mazurskim

Terminy

  • Ogłoszenie konkursu: maj 2024
  • Rozpoczęcie składania wniosków: czerwiec 2024
  • Zakończenie naboru: lipiec 2024
  • Zasięg: Warmia i Mazury

Przykłady oprogramowania wykonanego w ramach dofinansowania

Jak możemy Ci pomóc?

Cyfrowa transformacja

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w modernizacji Twojej działalności przez wdrażanie zaawansowanych technologii i rozwiązań IT, np. integrację systemów płatności, automatyzację procesów biznesowych, itp.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy, np. systemy rezerwacji, zarządzanie zapasami, konfiguratory zamówień, itp.

Konsultacje i szkolenia

Oferujemy wsparcie w zakresie technologicznym, aby Twój zespół w pełni korzystał z nowych narzędzi, np. organizujemy warsztaty, zapewniamy doradztwo techniczne, itp.